- Yoyo silver Rp 2.500
- Yoyo warna Rp 2.200
- Logo Rp 1.500
- Yoyo silver + logo Rp 4.000
- Yoyo warna + logo Rp 3.700